เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
Username
รหัสผ่าน
Password
ระบุตัวเลขที่ปรากฏ
Type numbers above
จดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

การเข้าใช้งานระบบ
นักศึกษา - ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

ผู้ปกครองเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน - นักศึกษา
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540


Gen 0.018 s.
v:20160413
ระบบบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม RMS2012 © 2012